Box 5067, SE-102 42 Stockholm
Tel/Fax; +46 (0)8-665 33 45
+46 (0)708- 723 542
E-mail: anette.vonkoch@telia.com
 Konsthistoriker , fil kand med mångårig erfarenhet av kvalitetsauktioner samt undervisning inom konst och antikområdet.
Har arbetat som fristående värderingsman och besiktningsman inom området sedan 1991. Är av Stockholms Handelskammare förordnad besiktnings-och värderingsman.
Har varit ordförande i Nordiska Akvarellsällskapet som bl a har initierat Nordiska Akvarellmuset på Tjörn.

Har även varit ordförande i Lidingö Zontaklubb och engagerad i Zonta Internationel (En internationell organsiation som arbetar för att stärka kvinnors juridiska, politiska , ekonomiska och yrkesmässiga ställning samt att förbättra hennes möjlighet till utbildning och god hälsa).

Har under många år sjungit och varit ordförande i Lidingö Kammarkör och då ansvarar bl a för nationella och internationella kontakter och konserter.

Är en av grundarna till nätverket LAM Academy som är ett samarbetsprojekt mellan Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, LAM-patienter och deras anhöriga.